Raporte Vjetore / Pasqyra Financiare

RAPORTET E BANKES

Për të parë Raportin Vjetor të bankës tonë për vitin 2012, klikoni ketu.

Për të parë komunikimin për shtyp mbi rezultatet e vitit 2012 të bankës tonë, klikoni këtu.

Për të parë të dhëna mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara të muajit Dhjetor, kliko këtu .

Për të parë të dhëna mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara të muajit Qershor, kliko këtu.

Për të parë të dhëna mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara të muajit Shtator, kliko këtu.

Për të parë të dhëna shtesë mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara të muajit Mars, kliko këtu.

Për të parë të dhëna mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara të muajit Mars, kliko këtu.

Për më shumë informacion mbi regjistrin e aksioneve, kliko këtu.

RAPORTET E GRUPIT

Për më shumë informacion mbi Komunikatën për Shtyp: “Rezultatet për tremujorin e katërt dhe vitin e plotë 2012″, klikokëtu.

Për më shumë informacion mbi Komunikatën për Shtyp: “Rezultatet për tremujorin e dytë të vitit 2012″, kliko këtu.

Për më shumë informacion mbi Komunikatën për Shtyp: “Rezultatet për tremujorin e parë të vitit 2012″, kliko këtu.

Për më shumë informacion mbi Komunikatën për Shtyp  kliko këtu.

Për më shumë informacion financiar të Grupit, kliko këtu.

Për të parë Komunikimin për Shtyp të Grupit rreth rezultateve të 9-mujorit të 2012 dhe tre mujorit te trete, kliko këtu.