Raporte Vjetore / Pasqyra Financiare

 

RAPORTET E BANKES

Për të parë Raportin e vitit 2011, klikoni këtu.

Për të parë Komunikimin për Shtyp mbi Rezultatet  për vitin 2011, klikoni këtu.

Për të parë organigramën e bankës, kliko këtu.

Për të parë të dhëna mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituaratë muajit Dhjetor, kliko këtu.

Për të parë të dhëna mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara të muajit Shtator, kliko këtu.

Për të parë të dhëna mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara të muajit Qershor, kliko këtu.

Për të parë të dhëna mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara të muajit Mars, kliko këtu.

 

RAPORTET E GRUPIT

Për të marrë informacion mbi organizimin e Grupit , klikoni këtu.

Për të marrë informacione mbi profilin e Grupit , klikoni këtu.

Për më shumë informacion financiar mbi Grupin, kliko këtu.