Raporte Vjetore / Pasqyra Financiare

BANK REPORTS

Për të parë broshurën korporative të bankës, kliko këtu.

Për të parë Komunikimin për Shtyp mbi rezultatet e bankës për vitin 2010, klikoni këtu.

Për të parë Raportin e vitit 2010, klikoni këtu.

Për të parë të dhëna mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara të muajit Dhjetor, kliko këtu.

Për të parë të dhëna mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara të muajit Shtator, kliko këtu.

Për të parë të dhëna mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara të muajit Qershor, kliko këtu.

Për të parë të dhëna mbi Pasqyrat Financiare të pa-audituara të muajit Mars, kliko këtu.

 

GROUP REPORTS

Për të parë Komunikimin për Shtyp mbi Rezultatet e Grupit Credit Agricole për vitin 2010, klikoni këtu.

Për më shumë informacion financiar mbi Grupin, kliko këtu.