Raporte Vjetore / Pasqyra Financiare

Për të parë informacion mbi Management Staff – Raporti Vjetor 2008, kliko këtu.

Për të parë informacion mbi Bank Activities-Annual Report 2008, kliko këtu.

Për të parë informacion mbi Marketing Strategies-Raporti Vjetor 2008, kliko këtu.

Për të parë informacion mbi Human Resources – Raporti Vjetor 2008, kliko këtu.

Për të parë informacion mbi Fact & Figures – Raporti Vjetor 2008, kliko këtu.

Për të parë informacion mbi International Activities – Raporti Vjetor 2008, kliko këtu.