Depozita me Interes cdo 3 Muaj

Banka Amerikane e Investimeve gjendet sёrish pranё konsumatorit me depozitёn e saj mё tё re….Depozita me Interesa Tre Mujore. Kjo depozitё i ofron konsumatorёve mundësinë tё tёrheqin shumёn e interesit tre mujor tё depozitёs sё tyre, ÇDO TRE MUAJ

Kriteret e hapjes sё depozitёs:

  1. Ju mund ta hapni kёtё depozitё nё monedhёn euro ose lek.
  2. Periudha e kohёzgjatjes sё depozitёs ёshtё 12 muaj.
  3. Shuma minimale e depozituar nё varёsi tё monedhёs sё depozitёs tuaj ёshtё 1000 euro ose 200.000 lekё.

Karakteristikat e Depozitёs me Interesa Mujore:

  1. Konsumatori me anё tё hapjes sё kёsaj depozite i ofrohet mundёsia e marrjes sё njё overdrafti me cash collateral.
  2. Çdo individ qё do tё pёrdor kёtё depozitё, i ofrohet mundёsia e marrjes sё njё karte krediti duke patur si garanci pikёrisht fondin e kёsaj depozite.

Përfitoni nga mundësia e hapjes së depozitës më të re pranë Bankes Amerikane te Investimeve dhe shtoni të ardhurat tuaja nëpërmjet interesit 3 mujor të kësaj depozite.

Për buletinin e normave te interesit te depozitës, shikoni kushtet e punës.

Të gjitha llogaritë depozitë të çdo depozituesi shoqëri tregtare në Republikën e Shqipërisë te mbajtura pranë Bankës Amerikane të Investimeve SHA sigurohen nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) deri në nivelin 2.500.000 (dymilion e pesëqindmijë) lekë ose e kundravlera e saj në monedhë të huaj, sipas dispozitave të përcaktuara në ligjin nr. 53/2014, “Për sigurimin e depozitave” të ndryshuar.

Për më shumë informacion drejtohuni në: http://asd.gov.al/sq/kreu/