Kredi për shtëpi: Eshtë koha të merrni një shtëpi të vërtetë

Për të gjithë ju që dëshironi të merrni një shtëpi të re apo të rindërtoni shtëpinë tuaj ekzistuese, ABI Bank ju vjen në ndihmë me kredinë për shtëpi.

Nëpërmjet kredisë për shtëpi nga ABI Bank, të gjithë klientët individë mund të përmbushin nevojat e tyre për blerje, ndërtim ose rindërtim shtëpie.

Banka Amerikane e Investimeve ofron:
• Zgjidhje të përshtatura
• Eksperiencë
• Fleksibilitet
• Këshillim dhe shërbim profesional.

Avantazhet e kredisë për shtëpi nga ABI Bank:

– Financim deri në 70% të vlerës së blerjes. Në raste të vecanta ky raport mund të jetë edhe më i lartë.
– Norma konkurruese interesi.
– Procedura të shpejta aprovimi.

Karakteristikat e kredisë për shtëpi:

-Limite të larta kredie: Deri në 150.000 Euro ose ekuivalenti ne Lek
-Afati maksimal i shlyerjes së kredisë Deri në 30 vite

– Dokumentacioni i nevojshëm:

a. Dokument identifikimi
b. Vërtetim i të ardhurave
c. Dokumentacioni i pronës

– Norma e interesit:
Viti I-rë 3.5%
Viti II-të 4.5%
Viti III-të 5.5%
12 M Euribor +5.5% për kredinë në Euro
12 M Tbills + 3.5% për kredinë në Lek

Për më shumë informacion, lexoni Informacionin Parakontraktor, duke klikuar këtu.

Për informacion të mëtejshëm, kontaktoni një nga 19 degët tona në të gjithë Shqipërinë!