Kredi për blerje dyqani dhe toke

Kredia për blerje dyqani dhe toke është një kredi hipotekore, e ideuar për të gjithë klientët individë të cilët dëshirojnë të blejnë një ambient tregtar apo një tokë, duke përfituar përqindje të lartë kreditimi dhe afat të gjatë me norma konkurruese.

Përfitimet:

– ABI Bank ofron financim deri në 70% të vlerës së blerjes. Në raste të vecanta ky raport mund të jetë edhe më i lartë.
– Norma të favorshme interesi.
– Procedura të shpejta aprovimi.

Karakteristikat e kredisë për shtëpi:

-Limit i lartë kredie: 5000 –300’000 Euro ose ekuivalenti ne Lek
-Afati maksimal i shlyerjes së kredisë: Deri në 15 vjet

-Dokumentacioni:
a. Dokument identifikimi
b. Vërtetim i të ardhurave
c. Dokumentacioni i pronës

Për informacione të mëtejshme, lexoni Informacionin e Standardizuar Parakontraktor duke klikuar ketu.

 

*) Nëse norma e interesit në kredi varet nga EURIBOR dhe vlera e EURIBORIT ka rënë nën zero, kjo vlerë do të konsiderohet zero për llogaritjen e normës së interesit.