10 Minuta – Rifinanco kredinë më lirë

Për të gjithë ju, që dëshironi këste më të ulta mujore për kredinë tuaj, ju ftojmë në Bankën Amerikane të Investimeve.
ABI Bank, rifinancon kredinë tuaj për qëllime Konsumatore, për Blerje Shtëpie, Investim në biznesin tuaj, apo blerje Inventari.

Gamë e gjerë e produkteve të ofruara: Kredi konsumatore, Kredi për Blerje Shtëpie, Kredi për Investim në Biznes, Kredi për Kapital Qarkullues…

Normat shumë konkurruese të interesit dhe afatet e gjata të kredidhënies ju mundësojnë këste më të lira dhe më të përballueshme mujore.

Procedura të shpejta aprovimi dhe staf profesional.

Nëse ke një kredi në një Bankë tjeter, eja menjëherë te ABI Bank dhe 10 minuta bisedë mund të sjellë kushte më të favorshme rifinancimi.

 

*) Nese norma e interesit ne kredi varet nga EURIBOR dhe vlera e EURIBORIT ka rene nen zero, kjo vlere do te konsiderohet zero per llogaritjen e normes se interesit.