Depozita ne Lek me Afat 15 mujor

Në këtë sezon festash dhuratën e parë jua bëjmë ne!

 Përfitoni më shumë interesa nga depozita e re e Bankës Amerikane të Investimeve.

 Oferta jonë për festat e fundvitit është një depozitë me afat maturimi 15 mujor dhe interesa deri në 1.5%.

 Avantazhet e depozitës

  • Normë interesi deri në 1.5%
  • Maturim afatshkurtër
  • Ju mund të tërhiqni interesat e depozitës tuaj në fund të cdo viti
  • Ju mund të përfitoni produkte kredie duke vendosur si garanci depozitën tuaj

 

Karakteristikat

  • Afati i Maturimit               15 muaj
  • Monedha                             LEK
  • Shuma Minimale              50,000 LEK

 

Tabela e Interesit – Depozita  në LEK

Depozita 15M                  Norma Nominale
50.000 – 4.999.9991.30%
Mbi 5.000.0001.50%

 Nxitoni, oferta është e vlefshme për një afat të limituar!

Për informacion më të detajuar, ju lutemi drejtohuni në një nga degët e Bankës Amerikane të Investimeve.

 Sipas ligjit ‘’Për Sigurimin e Depozitave’’ nr.53/2014, datë 22.05.2014, llogaritë dhe depozitat në Bankën Amerikane të  Investimeve sh.a sigurohen deri në shumën 2.500.000 (dy milionë e pesëqind mijë) Lekë nga Agjencia e Sigurimit te Depozitave.