Grupi Administrativ

Bordi Drejtues

Kathryn Swintek – Anëtare e Pavarur – Kryetare e Këshillit Drejtues

Ernst Rezzo Schlauch – Anëtar i Pavarur – Zëvendës Kryetar i Këshillit Drejtues

Mark Crawford – Anëtar i Pavarur

Andi Ballta  –  Drejtor Ekzekutiv i Përgjithshëm

Armand Muharremi – Drejtor i Divizionit të Financës

Lindita Rama – Anëtare e Pavarur

Richard Lukaj – Anëtar i Pavarur

 

Drejtues i Bankës Amerikane të Investimeve

Andi Ballta

Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv

Për Informacione të përgjithshme rreth Bankës Amerikane të Investimeve, kliko këtu.

Për të parë biografitë e anëtarëve të Bordit të Drejtuesve të Bankës Amerikane të Investimeve, kliko këtu.

Për të parë listën e Komiteteve të Brendshme të Bankës, kliko ketu.

Banka e Shqipërisë është institucioni mbikqyrës. Për më shumë informacion mbi Bankën e Shqipërisë, ju lutem klikoni këtu.