Grupi Administrativ

Bordi Drejtues

Kathryn Swintek – Anëtare e Pavarur – Kryetare e Këshillit Drejtues

Ernst Rezzo Schlauch – Anëtar i Pavarur – Zëvendës Kryetar i Këshillit Drejtues

Kristin L. Giantris – Anëtare e Pavarur

Roberto Muñoz – Anëtar i Pavarur

Andi Ballta  –  Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv

Armand Muharremi – Drejtor i Divizionit të Financës

Brunilda Papa (Jakovi) – Drejtore e Njësisë së Operacioneve

Drejtues i Bankës Amerikane të Investimeve

Andi Ballta

Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv

Për të parë biografitë e anëtarëve të Këshillit Drejtues të Bankës Amerikane të Investimeve, klikoni këtu.

Për të parë listën e Komiteteve të Brendshme të Bankës, kliko ketu.

Banka e Shqipërisë është institucioni mbikqyrës. Për më shumë informacion mbi Bankën e Shqipërisë, ju lutem klikoni këtu.