Degë në Tiranë

Dega Qendrore
“Rruga e Kavajës”,
Nd.27 H.1
Njësia Bashkiake Nr.10
Kodi Postar 1001,
Tiranë
Tel: +355 44 537 366
Fax: +355 42 258 752

Veprimet me klientë : Hëne-Premte, orari 08:15 – 15:30

Dega “Samos Tower”
Rr. “Ismail Qemali”,
Nd.20 H.3
Njësia Bashkiake Nr.5
Kodi Postar 1019
Tiranë
Tel: +355 44 537 425

Veprimet me klientë : Hënë-Premte, orari 08:15 – 15:30

Dega “Bajram Curri”
Blv. “Bajram Curri”, Nr. 56
Njësia Bashkiake Nr. 5,
Kodi Postar 1022
Tiranë
Tel: +355 44 53 74 62

Veprimet me klientë: Hënë-Premte, orari 08:15 – 15:30

Dega “Qendra Pajtoni”
Autostrada Tiranë – Durrës, Km 1
Tel: +355 44537 470/ +355 44537 473

Veprimet me klientë: Hënë-Premte, orari 08:15 – 15:30

Dega “Bardhyl”
Rr.”Bardhyl”, Nr. 8
Njesia Bashkiake Nr. 65,
Kodi Postar 1017
Tiranë
Tel: +355 44 537 517

Veprimet me klientë : Hënë-Premte, orari 08:15 – 15:30

Dega “Komuna e Parisit”
Rr. “Medar Shtylla”,
Nd.49, H 13
Njësia Bashkiake Nr.5
Kodi Postar 1019
Tiranë
Tel: +35544537552/ +35544537556

Veprimet me klientë : Hënë-Premte, orari 08:15 – 15:30

Për të parë Hartën e Rrjetit të ATM-ve të ABI Bank klikoni këtu.