Publikime

Home > Publikime > Për publikun

Bonusi i të porsalindurve

Të nderuar klientë,

Në vijim të interesimit tuaj, ju informojmë se pranë degëve ABI Bank mund të tërhiqet vetëm bonusi për të porsalindurit i dhënë nga Bashkia Tiranë, në bazë të marrëveshjes së lidhur në vitin 2010 mes Bashkisë Tiranë dhe ish Bankës NBG Albania.

Fasha e orarit ku mund të tërhiqni këtë bonus pranë degëve tona është 12:30-15:00

Bonusi i të porsalindurve është një fond i përhershëm dhe pa afat skadence, i cili mund të tërhiqet në cdo kohë gjatë vitit.

X