Aplikim për Sponsorizim

Banka Amerikane e Investimeve mbështet një gamë të gjerë aktivitetesh në kuadër të politikes se Përgjegjësisë Sociale te korporates qe ajo ndjek.  Ne nuk  kontribuojmë vetëm me mbështetje financiare, por angazhohemi ne drejtim të zhvillimit publik duke i dedikuar kohën dhe përpjekjet tona aktiviteteve të komunitetit.

Disa nga fushat të cilat Banka Amerikane e Investimeve mbështet, përfshijnë:

  • Mjedisin
  • Edukimin Financiar
  • Artin / Rekreacionin
  • Sportin

Të gjitha aplikimet për sponsorizim duhet të dorëzohen me e-mail në adresën: [email protected] në formatin zyrtar sipas formës qe gjendet këtu.