Aktivitete

Të rejat nga ABI Bank

INAGURIM I DEGES “21 DHJETORI”

Në datën 25 Prill 2019, u inagurua dega më e re e Bankës Amerikane të Investimeve, në Tiranë, ku të pranishëm ishin dhe klientë të Bankës, individë dhe biznese.

Kjo degë është pjesë e investimve që Banka kryen në infrastrukturën e saj dhe ka për qëllim ofrimin e shërbimeve sa më cilësore për klientët e vjetër dhe të rinj, duke u përpjekur të mirëpresë dhe shërbejë në mënyrën më të mirë të mundshme.

Degën më të re të ABI Bank e gjeni në adresën: Rruga Frosina Plaku, Nr.2, Tiranë.