Aktivitete

Të rejat nga ABI Bank

DREKA E FESTAVE PËR FËMIJËT E MARTIRËVE TË POLICISË

Dhjetor 2018

Në datë 21 Dhjetor, te Stela Resort u organizua dreka për fëmijët dhe familjet e Martirëve të Policisë së Shtetit. Të pranishëm ishin Ministri i Brendshëm dhe Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Në aktivitet ishin prezent 48 fëmijë dhe familjarë nga 226 familje. Gjatë aktivitetit u shpërndanë gjithashtu ndihma për familje dhe fëmijë.

Me mbështetjen e saj Banka Amerikane e Investimeve tregoi sërish vullnetin për të kontribuar në përmirësimin e cilësisë së jetës së komunitetit në vend.